CONTACT

Jiujiang Fire Equipment Co., Ltd.

Telephone:+860792-8575164
Mail:jjxf@jjxf.com.cn
Free service hotline:+86400-0792-119(consult);+86400-6792-119(After sale)
Address: No. 1, Yujiahe Bridge Road, Lianxi District, Jiujiang City, Jiangxi Province
URL:www.jjxf.com.cn